尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Pinakahuling ulat

Rehistrasyon para sa National Taiwan Museum 「Karanasang Aktibidad ng Kulturang Timog-Silangang Asya」 (4-4)

Nahahati sa 「Vietnam: Pamilihang nasa Tubig」 at 「Guided Cultural Tour」 ang aktibidad na ito. Ang 「Pamilihang nasa Tubig」ay board game na ginawa ng TransAsia Sisters Association, Taiwan at sa pamamagitan ng paglalaro, mapakilala ang kultura ng pagkain at kasaysayan ng Vietnam, wikang Vietnam at iba pa. Sa 「Guided Cultural Tour」, ang publiko ay sasamahan ng bagong imigranteng boluntaryo ng National Taiwan Museum sa pagranas ng estilong Timog-Silangang Asya sa kalye ng Taipei at maibahagi ang magkakaibang uri ng kultura.
● Sino ang maaring sumali: Tingnan ang website ng aktibidad.
● Lugar: National Taiwan Museum (No. 2 Xiangyang Road, Lunsod ng Taipei)
● Bumili ng tiket papasok sa Museo (Regular NT$30, Discounted NT$15). Libre ang aktibidad. 
● Online rehistrasyon: 20 katao
https://event.culture.tw/NTM/portal/Registration/C0103MAction?actId=80016
Telepono: 23822699 ext. 408
Ituturing na pagpapabaya ng sariling karapatan kapag hindi pa dumating ang tao 15 minuto bago magsimula ang aktibidad at ibibigay ang espasyo sa sinumang rehistrado at naroroon sa Museo.