尚未定義

Community Center para sa mga Bagong Imigrante sa Distritong Norte ng Lungsod ng Taipei magsasagawa ng “Kaalaman sa Pananalapi at Paglalaro” Hunyo 13 (Sabado) (5-1)

Maunawaan ang kaalaman sa pananalapi sa pamamagitan ng paglalaro!
Petsa: 2020.6/13 (Sabado) 13:30-16:30
Lugar: Taipei SE Square 3rd Floor (No. 28, Lane 174, Sec. 2, Bade Road, Distrito ng Zhongshan)
Telepono: (02)2504-0399 Mr. Hong
Paraan ng rehistrasyon: sa pamamagitan ng online lamang ang tinatanggap https://reurl.cc/b5Dq2v

發布日期

2020-05-12