Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Kagawaran ng Budget, Accounting at Statistics sa Lungsod ng Taipei – Survey sa Kita at Gastusin ng Pamilya sa Taon 2023 (11-11)

Upang maliwanagan ang pagbabago sa totoong kalagayan at standard ng kabuhayan ng mamamayan sa lungsod, at maging sanggunian sa pagbibigay ng pagbabago sa kanilang kabuhayan, magtaguyod ng mga patakarang panlipunan at maisulong ang mga hakbang sa panlipunang kapakanan, isinasagawa ang 2023 Survey sa Kita at Gastusin ng Pamilya sa Lungsod ng Taipei mula ngayon hanggang Pebrero 29, 2024. Kasama sa mga tanong sa survey ang kinikita ng bawat pamilya, gastusin, kalagayan ng mga kagamitan at tirahan. Mangyaring makisama at magbigay ng suporta ang publiko. Para sa anumang tanong, maaaring tumawag sa (02)27208889/1999 ext. 7651-7656.

Petsa ng Pagpapahayag

2023-11-28