Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Pearl S. Buck Foundation 1/24 magsasagawa ng “Pag-aaral at Pagsasanay ng Wikang Ingles” (12-6)

Isangguni ang pag-aaral at pagsasanay ng wikang Ingles sa pag-aaral na disenyo ng Harvard Business School, may maliit na grupo magkasamang magtayo at lumikha ng gusaling arkitektura, wikang Ingles ang gagamitin sa buong aktibidad, maglinang ng kakayahan sa pag-iisip at komunikasyon at sanayin ang kakayahang pananalita sa wikang Ingles!
* Kwalipikasyon sa pagsali: Junior High School Baitang 1-3, may basic kakayahan na pananalita sa wikang Ingles (50 katao lamang ang tatanggapin)
* Walang bayad ang pag-aaral!

Petsa: 2022/1/24 (Lunes),14:00-16:00
Lugar: Jientan Youth Activity Center Room 332 (No. 16, Sec. 4, Zhongshan N. Road, Distrito ng Shilin, Lungsod ng Taipei)
Telepono: (02) 2504-8088 ext. 13, Section Leader Ms. Xia
Rehistrasyon sa website: Link sa website

Petsa ng Pagpapahayag

2021-12-30