Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Schoolyear 2021 Proyektong Iskolarship para sa mga Anak ng Bagong Imigrante (8-4)

Ang “Pearl S. Buck Foundation Proyektong Iskolarship para sa mga Anak ng Bagong Imigrante sa Schoolyear 2021” ay tumatanggap ng aplikasyon mula ngayon hanggang Setyembre 30 (batay sa postmark). Inaanyayahang magparehistro ang mga anak ng bagong imigrante, may mahuhusay na marka sa pag-aaral, nag-aaral sa elementarya, junior high school, senior high school o bokasyonal o sa kolehiyo sa iba’t ibang probinsya o lungsod. Tungkol sa paraan ng aktibidad, tingnan ang opisyal website ng Pearl S. Buck Foundation (http://www.psbf.org.tw). Maaaring tumawag at magtanong sa (02)2504-8088 ext. 35
E-mail:psbf35@psbf.org.tw

Petsa ng Pagpapahayag

2022-08-19