尚未定義

Fire Department sa Lungsod ng Taipei magsasagawa ng “2020 Pagsasanay ng Pag-iwas sa Sunog”Agosto 7 (7-9)

Pagsasanay ng kaligtasan sa lindol, pagpigil sa sunog, pagligtas ng tao sa bundok o tubig. Iniimbitahang sumali ang mga mag-anak.
Kwalipikasyon: 1-4 Baytang ng paaralang elementarya
Petsa ng Aktibidad: Agosto 7, 2020 (Biyernes) 08:20-16:10 (May pagkain sa tanghalian para sa mga bata ngunit walang pagkain para sa magulang)
Rehistrasyon: Hulyo 15-24, 2020
Telepono: 2885-5766 ext.22

發布日期

2020-07-08