Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Lungsod ng Taipei Multikulturang Aktibidad ~ Masskara Festival ng Pilipinas 9/20 (Linggo). Inaanyayahan ang lahat na dumalo! (9-4)

Malaking kaganapan ang Masskara Festival sa Bacolod, Pilipinas bawat taon. May suot na marilag at magagandang masskara at damit ang lahat ng taong sumasama sa parada at sa pamamagitan ng ngiti sa masskara, ikalat ang positibong enerhiya ng ngiti. Unang beses na isasagawa ng Lungsod ng Taipei ang Masskara Festival ngayong taon sa inaasahang palitan ng kultura sa mga lokal na mamamayan, bagong imigrante at dayuhang manggagawa; at maiparating ang masigla at mapalakaibigang kapaligiran ng Lungsod ng Taipei! 


💡Tatlong Pangunahing Aktibidad
🎈9/14-9/20 Aktibidad sa Qingguang Commercial Area
🎈9/20 Parada ng Masskara Festival
🎈9/20 Paligsahang Paglalakad sa Entablado


☀️ Aktibidad sa Qingguang Commercial Area
◆ Petsa: 9/14-9/20
◆ Lugar: Mga tindahan sa Qingguang Commercial Area
◆ Paraan ng Aktibidad: Maghanap ng 12 kakaibang masskara sa mga tindahan sa Qingguang Commercial Area, Won Won Building at EEC Global TK.
1. Kumuha ng litrato kasama ang natagpuang masskara.
2. Magcheck-in sa FB o sa IG.
3. Ipakita ang post at pagcheck-in sa Service Counter sa 9/20 at makakakuha ng pitakang gawa sa Pilipinas. Limitadong supply, isang pitaka para sa bawat isang tao lamang ~🦸🏻 Parada sa Masskara Festival
◆ 13:00-15:00 Magtitipon ang mga kasaling grupo sa Simbahan ng St. Christopher.
◆ 14:00-14:50 Maaaring kumuha ng masskara ang publiko sa tabi ng EEC Global TK, isuot ang masskara at sumama sa parada hanggang Qingguang Park at magpalit ng souvenir item.
◆ 15:00-16:00 Parada mula Zhongshan N. Road, Wan Wan Building Area hanggang Qingguang Commercial Area
◆ 16:00-17:00 Magtatapos ang parada sa Qingguang Park.

發布日期

2020-09-09