Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Central Election Commission nagpakilala ng proseso sa halalan at mga bagay na dapat bigyan ng pansin sa “Eksklusibong Lugar ng Bagong Imigrante” (1-11)

Maaaring tingnan sa “Eksklusibong Lugar ng Bagong Imigrante” ang ukol sa proseso ng halalan at mga bagay na dapat bigyan ng pansin:
https://web.cec.gov.tw/english/cms/new_immigrants

Petsa ng Pagpapahayag

2021-01-29