Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Taon 2023 Pag-aaral at Paglikha ng Sining para sa mga Bagong Imigrante (3-2)

Isasagawa ng Opisina ng Distrito ng Xinyi sa Lungsod ng Taipei ang “Taon 2023 Pag-aaral at Paglikha ng Sining para sa mga Bagong Imigrante” sa Marso 22 hanggang Mayo 31, 2023, bawat Miyerkoles 1:30-4:30 hapon sa 13F, Xinyi Administrative Center. Magsisimula ang online rehistrasyon sa Marso 6, 2023, 1:30 hapon. Magtatanggap ng 20 tao, pangreserba 10 tao. Ititigil ang rehistrasyon kapag umabot na ang bilang ng tao.

Website address para sa rehistrasyon — https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/223. Para sa mga detalye, tingnan ang kalakip o tumawag sa telepono 27239777 ext. 604, Miss Tai

Petsa ng Pagpapahayag

2023-03-13