Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Eden Social Welfare Foundation magsasagawa ng “Pagsasanay sa Karunungan at Kakayahan ng Pangalawang Henerasyon ng Bagong Imigrante” (2-7)

Ang Eden Social Welfare Foundation, Cathay Charity Foundation, Cathay United Bank Foundation at Cathay Real Estate Foundation ay matagal nang nagbibigay ng serbisyong pangangalaga sa mga kapus-palad na pamilya ng bagong imigrante. Patuloy na isinasagawa ang “Pagsasanay sa Karunungan at Kakayahan ng Pangalawang Henerasyon ng Bagong Imigrante” upang malinang ang madaming nangungunang kakayahan ng mga anak ng bagong imigrante, pag-aralan ang komunikasyon sa magkakaibang kultura at itaguyod ang ugnayan sa mga anak ng bagong imigrante, magsilbi sa lipunan at puksain ang bakas ng maling pag-aakala ng madla.


Petsa at Oras ng Pag-aaral:

  1. “Pag-aaral ng Kakayahang Pagganap sa Teatro ng Pangalawang Henerasyon ng Bagong Imigrante” Grupong Elementarya: Marso 27 – Disyembre 4, 2021, Basic 09:30-12:30 Sabado, Advanced 13:30-16:30 Sabado. (1-2 beses bawat buwan, tingnan ang talaan ng iskedyul sa Paliwanag sa Aktibidad)
  2. “Pagsasanay sa Karunungan at Kakayahan ng Pangalawang Henerasyon ng Bagong Imigrante” Grupong Pangkabataan: Marso 13 – Disyembre 4, 2021, 09:30-12:30 Sabado. (1 beses bawat buwan, tingnan ang talaan ng iskedyul sa Paliwanag sa Aktibidad)
  3. “Pagsasanay sa mga Kabataan na maging Pinuno at Boluntaryo”: Marso 13 – Disyembre 4, 2021, 09:30-12:30 Sabado at mga aktibidad na pagdalaw sa komunidad. (1-2 beses bawat buwan, tingnan ang talaan ng iskedyul sa Paliwanag sa Aktibidad)

Petsa ng Pagpapahayag

2021-02-17