Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Ang mahuling lumabag sa batas at nagpasok ng hayop o halaman na dapat ipa-quarantine sa paraang pagdadala o pagpapadala sa koreo o courier, ay maaaring patawan ng multa hanggang sa pinakamataas na halagang NT$1 milyon! (8-11)

Paalala sa lahat, dapat tumugon sa mga kaugnay na regulasyon ng “Pag-iwas at Pamamahala sa mga Nakakahawang Sakit ng Hayop” at “Batas sa Proteksyon ng Halaman at Quarantine” ang mga hayop, halaman o kaugnay na produktong idinadating sa Taiwan. Ang mahuling lumabag sa batas at nagpasok ng hayop o halaman na dapat ipa-quarantine sa paraang pagdala o pagpapadala sa koreo o courier, ay maaaring patawan ng multa hanggang sa pinakamataas na halagang NT$1 milyon.


Mula Agosto 2018 hanggang Hulyo 2019, may 13 kaso na pinarusahan ng pagmulta ang bagong imigrante o dayuhang manggagawang naririto sa Taiwan, sa dahilan na paglabag sa batas at pagpasok sa paraang pagpapadala sa courier ng parkia speciosa (isang uring sitaw na pagkain ng mga taga-Indonesia), mangosteen, rambutan, mga produktong karne at iba pang dapat ipa-quarantine na bagay. Ngunit mula Agosto 2019 hanggang Hulyo 2020, nadagdagan ang bilang hanggang 25. Ang mga bagong imigrante at mga dayuhang manggagawa ay dapat magbigay ng paalala sa kanilang mga pamilya na huwag magpadala ng anumang produkto na hayop o halaman dito sa Taiwan upang maiwasan ang paglabag sa batas at pagbayad ng multa ng taong tagapagtanggap.


* Sanggunian sa Quarantine Regulasyon sa mga Hayop, Halaman at iba pang bagay na madalas ipasok sa bansa ng mga naglalakbay:
https://www.baphiq.gov.tw/en/ws.php?id=16172

* Impormasyon ukol sa African Swine Flu sa 7 Magkakaibang Wika: https://asf.baphiq.gov.tw/ws.php?id=20090

Petsa ng Pagpapahayag

2020-08-25