尚未定義

Pagtawag sa Boluntaryo sa Opisina ng Sekretarya sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (mula ngayon hanggang Hulyo 8 lamang) (7-3)

Kwalipikasyon: Matulungin sa pagsisilbi sa publiko, pumapayag na makisama sa gawaing ibibigay ng opisina. Inaanyayahan ding sumali sa grupo ng boluntaryo ang mga may kakayahan sa dayuhang wika.
Pagsisilbing Gagawin: Pagbigay ng serbisyo sa mga mamamayan, pagbigay ng impormasyon at paggabay sa patakaran ng lungsod, pagsilbi sa mga nangangailangan at iba pa.
Petsa: Mula ngayon hanggang 2020.7/8
Telepono: (02)2720-8889 ext.6159

發布日期

2020-07-01