Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Nasyonal Imigrasyon Ahensya (NIA) magsasagawa ng “Kursong Pagsasanay sa Multikulturang Bagong Imigrante” (05-10)

Upang mabigyan ng pagsasanay ang mga multikulturang tagapaglektura, nagpahintulot ang NIA sa Providence University na magsagawa ng “Kursong Pagsasanay sa Multikulturang Bagong Imigrante” sa apat na rehiyon - hilaga, sentro, timog at sa silangan mula Hunyo hanggang Setyembre sa taong 2021. May 4 na basic pagsasanay at 4 na advanced kurso, total 8 klase, 28 oras na pagsasanay. 40 mag-aaral sa bawat klase. Inaanyayahang sumali ang bagong imigrante at mga anak!
 
Para sa mga tanong, maaaring tumawag sa : (04)2632-8001 ext. 11911, Providence University, Miss Chen

Petsa ng Pagpapahayag

2021-05-25