Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Opisina ng Distrito ng Zhongzheng 5/18-6/17 magsasagawa ng “Basic Pag-aaral para sa Bagong Imigrante: Gawaing Kamay sa Balat” (3-10)

Maranasan ang basic na paggupit sa balat, paraan ng pagpukpok at pagdiin ng imprenta at pag-aralan ang pagkulay at pagtatahi, gumawa ng lalagyan ng ID, pitaka at lalagyan ng barya!
 
Petsa: Mayo 18 – Hunyo 17, 2021  bawat Martes at Huwebes 14:00-17:00
Lugar: 10F Assembly Hall sa Opisina ng Distrito ng Zhongzheng (10F, No. 108, Sec. 1, Zhongxiao E. Road, Distrito ng Zhongzheng, Lungsod ng Taipei)
Rehistrasyon sa website: https://reurl.cc/DvY5WN
Petsa ng rehistrasyon: Mula Abril 6, 2021 hanggang mapuno ang bilang ng mag-aaral.
Telepono: (02)2341-6721 ext. 317, Ms. Zhang

Petsa ng Pagpapahayag

2021-03-30