尚未定義

Lungsod ng Taipei Kagawaran ng Kalusugan magsasagawa ng “2019-2020 Lungsod ng Taipei Manpower Bank ng Bagong Imigranteng Tagapagsalin at Proyektong Serbisyong Pangangalaga sa Kalusugan” Mayo 4 - 7 (4-2)

Pag-aaral ukol sa pangangalaga sa kalusugan, mga mapagkukunan ng tulong sa lipunan, kalusugan ng kaisipan at iba pa, pagsasanay sa mga tagasalin sa wikang Vietnam, Indonesia, Thailand, Ingles, Hapon at Korea na magbibigay-silbi sa pagsasalin sa mga health center sa 12 distrito ng Lungsod ng Taipei.
 

Petsa ng Pag-aaral:
1. Pag-aaral: 5/4(Lunes) 0900-1600;5/5(Martes)、5/6(Miyerkules)、5/7(Huwebes) 0900-1500;5/12(Martes) 1000-1200,total 24 oras. (※ Hindi maaaring humigit sa 8 oras ang oras ng pagliban.)
2. Pagsusulat na eksamen: 5/12(Martes) 1330-1500. (※ Walang make-up exam)
 
 
Lugar ng Pag-aaral: N201 Silid Pagpupulong, 2F, North Wing, Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei (2F, North Wing, No. 1 Shifu Road, Distrito ng Xinyi)
 
Telepono: (02)2504-8088 ext. 22
 

發布日期

2020-04-20