Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Pagtatawag sa Boluntaryo para sa “2023 Taiwan Lantern Festival sa Taipei” (8-1)

Nagtatawag ng mga boluntaryo para sa 2023 Taiwan Lantern Festival sa Taipei. Magparehistro online sa Pamamahala sa mga Boluntaryo sa Lungsod ng Taipei: https://cv101.gov.taipei/
Makalipas ang 23 taon, muling bumalik sa Taipei ang “2023 Taiwan Lantern Festival” at bukas ang rehistrasyon ng mga boluntaryo mula Agosto hanggang Oktubre 2022. Inaanyayahan ang mga mamamayan sa lungsod, magkakasamang magbigay ng liwanag sa Taipei, sumali sa V-Life (Volunteer life) at maging boluntaryo sa Taipei, magdulot ng makulay na kuwento ng sariling buhay.

Petsa ng Pagpapahayag

2022-08-15