Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Pagpapalago ng Kabuhayan at Multikulturang Pag-aaral para sa Bagong Imigrante – Mga Insekto sa Beitou (3-1)

Nakatakdang isasagawa ng Opisina ng Distrito ng Beitou ang “Pagpapalago ng Kabuhayan at Multikulturang Pag-aaral para sa Bagong Imigrante – Mga Insekto sa Beitou Pag-aaral para sa Mag-anak” sa Marso 28 hanggang Mayo 2, 2023, bawat Martes at Huwebes, 9:00-16:00 sa 6F ng Opisina ng Distrito ng Beitou. Malugod na inaanyayahang sumali at magparehistro ang mga bagong imigrante. Para sa iba pang detalye, tingnan ang website at mga impormasyon ng aktibidad para sa bagong imigrante (https://btdo.gov.taipei) o tumawag sa telepono 2891-2105 ext. 275, Miss Lin.

Petsa ng Pagpapahayag

2023-03-06