Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Grupong Pagpapayaman at Pagdagdag ng Kakayahan 【Magkakaibang Kasarian – Tingnan ang Papel na Ginagampanan at ang Sarili mula sa Kasarian】(3-5)

Natuklasan mo na ba? Kasarian may malapit na kaugnayan sa buhay!

Kulay / Pananamit / Hilig / Trabaho / Papel na ginagampanan / Pagkain

Sa kultura ng magkakaibang bansa, ano ang impluwensiya ng magkakaibang kasarian?

Malugod kang inaanyayahan, makipagkuwentuhan at ibahagi ang karanasan sa iyong buhay!

Petsa at Oras ng Aktibidad:

Taon 2023, 4/22 (Sabado)、5/06 (Sabado)、6/03 (Sabado)、7/01 (Sabado)、7/29 (Sabado) 14:00-16:30 hapon

 Nilalaman ng Aktibidad:

Sa pangunguna ng guro, paglalaro + pagbabahagi + talakayan, magkasamang tingnan ang sarili at ang papel na ginagampanan mula sa pagkakaiba ng kasarian

 Lugar:

Community Care Center para sa mga Bagong Imigrante sa Distritong Silangan sa Lungsod ng Taipei (1F, No. 252 Xiangyang Road, Distrito ng Nangang)

 Sino ang maaaring sumali:

Bagong imigrante na nakarehistro ang tirahan o totoong nakatira sa Lungsod ng Taipei (may karapatang mauna ang nakatira sa mga distrito ng Neihu, Songshan at Nangang)

 Paraan ng Pagrehistro:

1. Sa telepono: 02-2631-7059 ext. 12, Social Worker Lin

2. Sa online: https://forms.gle/m83YUoMAHgj7YV3g8

------------

Community Care Center para sa mga Bagong Imigrante sa Distritong Silangan sa Lungsod ng Taipei

ipinapamahala ng Kagawaran ng Kapakanan sa Lipunan sa Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei sa Young Women’s Christian Association (YWCA)

Telepono: 02-2631-7059

Fax: 02-2631-7167

Address: 1F, No. 252 Xiangyang Road, Distrito ng Nangang, Lungsod ng Taipei

Oras: Martes hanggang Sabado, 08:30-17:30

Mail: 2ndnhome@gmail.com


Petsa ng Pagpapahayag

2023-03-14