尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Pinakahuling ulat

Ministro ng Labor tumatanggap ng dayuhang manggagawang magpaparehistro at kukuha ng sertipikasyon ng kakayahan sa paghawak ng “forklift” at “paggamit ng stationary crane”, maaaring mag-apply ng mga tanong sa eksamen sa sariling wika! (11-2)
發布日期

2019-11-01