Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

2022 Impormasyon sa Pag-aaral ukol sa Trabaho para sa Bagong Imigrante - Programang Pagsisilbi at Pagsulong sa Trabaho para sa Bagong Imigrante (7-9)

Isasagawa ng Taipei City Employment Services Office ang Pag-aaral sa Trabaho para sa Bagong Imigrante sa Hulyo 27, 2022 (Miyerkoles) 9:00-12:30 sa Labor Classroom (6F, No. 101, Mongjia Blvd., Distrito ng Wanhua, Lungsod ng Taipei). May serbisyong pag-aalaga sa mga bata sa takdang araw. Iniimbitahan sumali at magparehistro ang mga bagong imigrante. Para sa mga detalye, maaaring tumawag sa 23085231 ext. 703 (Miss Zhang), ext. 712 (Miss Yang).

Petsa ng Pagpapahayag

2022-07-22