尚未定義

Lungsod ng Taipei Sentro ng Serbisyo sa Bagong Imigranteng Kababaihan at Pamilya magsasagawa ng “Pagpipili para sa Bagong Imigranteng Grupong Mananayaw” sa Marso 21 (Sabado) (3-9)

Pipiliin ang mga miyembrong makakasali sa grupo ng mananayaw pagkatapos magpakita ng simpleng pagsasayaw at pagsaad ng inaasahan mula sa grupo. Dapat makibahagi sa praktis bawat Sabado ng umaga mula Hunyo 6 – Nobyembre 28, 1 beses na kusang pagsasanay sa bawat isang buwan mula Hunyo hanggang Nobyembre at pagsagawa ng iba pang 5 beses na pampublikong serbisyo.

Petsa: Marso 21, 2020 (Sabado) 14:00-16:00
Lugar: Taipei City New Immigrant Women and Family Service Center (7F, No. 21, Sec. 1, Dihua St., Distrito ng Datong)
Telepono: 2558-0133 ext. 17 o 13

發布日期

2020-03-12