Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

2022 Intercultural Society Workshop – Pagkilala at Paggamit ng Kaalaman sa Trauma (8-6)

1.  Isinasagawa ng Sentro ng Pagsisilbi sa Bagong Imigranteng Kababaihan at Pamilya sa Lungsod ng Taipei ang “2022 Intercultural Society Workshop – Pagkilala at Paggamit ng Kaalaman sa Trauma” upang mailinang ang multikulturang pananaw at kakayahan sa pagsisilbi ng mga manggagawang panlipunan at mapaunlad ang propesyonalismo at pagiging sensitibo ng bawat isa sa trabahong multikultura.
2.  Nakatakdang isasagawa ang workshop sa Setyembre 22, 2022 (Huwebes), 9:00 umaga hanggang 4:30 hapon sa Sentro ng Pagsisilbi sa Bagong Imigranteng Kababaihan at Pamilya sa Lungsod ng Taipei (7F, No. 21, Sec. 1, Dihua St., Distrito ng Datong, Lungsod ng Taipei).
3.  Kalakip ang pagpapaliwanag sa pagpupulong. Tapusin ang online rehistrasyon bago Setyembre 13, 2022 (Martes). Bilang pagtugon sa mga hakbang sa pag-iwas sa sakit, magbibigay ng lunch box sa tanghali sa araw ng workshop.
4.  Mangyaring sumunod sa mga kaugnay na hakbang sa pag-iwas sa sakit. Kumuha ng temperatura bago tumuloy sa workshop, disimpektahin ang dalawang kamay at gumamit ng facemask sa lahat ng panahon. Hindi maaaring pumasok sa workshop kapag mahigit sa 37.5 ang temperatura sa noo. Ang Sentro ng Pagsisilbi sa Bagong Imigranteng Kababaihan at Pamilya sa Lungsod ng Taipei ay may karapatan na gumawa ng anumang pagbabago sa nilalaman ng workshop at paraan ng pagsasagawa sa workshop nang ayon sa pinakabagong paunawa sa pag-iwas sa epidemya.
5.  Para sa mga tanong, maaaring tumawag kay Social Worker Hsieh Huei Tzi, telepono: 2558-0133 ext. 14 

Petsa ng Pagpapahayag

2022-08-19