Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

2023 Rare Language Tour Guide Assessment at Pagsasanay sa Pagtuturo (11-6)

Upang mahikayat ang mga bagong residente at mga mag-aaral sa ibang bansa na may mataas na paaralang bokasyonal na edukasyon o mas mataas na pumasa sa "Foreign Language Tour Guide Evaluation" na inorganisa ng Tourism Administration ng Ministry of Transportation and Communications, tumulong sa matagumpay na pagkuha ng "Tour Guide Practice Certificate" , pumasok sa tour guide labor market, at lutasin ang supply at demand ng mga tour guide. Sa ganitong hindi balanseng sitwasyon, ang turismo ng Taiwan ay magtutulungan upang bumuo ng base ng mga talento, pagbutihin ang kalidad at mga kakayahan, pamunuan ang mundo, at makamit ang napapanatiling pag-unlad ng turismo. Mga bagong residente mula sa Timog-silangang Asya, mga mag-aaral sa ibang bansa na Tsino (banyaga) sa Taiwan na may mataas na paaralan (bokasyonal) na degree o mas mataas, at mga bihasa sa iba pang wikang banyaga (maliban sa English at Japanese).


Link https://www.tourguide.org.tw/posts_switch/tw/rare_study_info/

Petsa ng Pagpapahayag

2023-11-15