尚未定義

Opisina ng Distrito ng Zhongshan sa Lungsod ng Taipei nagsasagawa ng “Pagsasanay sa Tagapaglektura ng Gawang-Kamay na Sabon”para sa mga Bagong Imigrante Agosto 5 – Setyembre 4 (7-8)

Pagpapakilala sa prinsipyo at paraan ng paggawa ng gawang-kamay na sabon, kasamang dadalaw sa tindahan ng kakailanganing materyales at sanayin ang bagong imigrante upang maging tagapagturo ng paggawa ng gawang-kamay na sabon.
Petsa: 2020.8/5-9/4,bawat Miyerkoles at Biyernes,13:30-16:30
Lugar: 3F Silid-aralan sa Zhongshan Public Assembly Hall sa Lungsod ng Taipei (3F, No. 128, Sec. 2, Zhongshan N. Road, Distrito ng Zhongshan)
Telepono: (02)2503-1369 ext.592
Online rehistrasyon sa: https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/16

發布日期

2020-07-08