尚未定義

Halina’t sumali! “2020 Taiwan Lantern Festival sa Taichung”Paligsahan ng Likhang Lantern ng mga Bagong Imigrante (12-3)

Inaanyayahan ang mga bagong imigrante, lumikha ng lantern at ipakita ang kultura at kaibahan ng sariling bansa, upang makita ng publiko ang likha ng mga bagong imigrante at mailahad ang pagsasama ng magkakaibang kultura sa Taiwan!
Petsa ng Rehistrasyon: Disyembre 1, 2019 - Enero 10, 2020 (huling araw ng rehistrasyon hanggang 5:30 hapon lamang)
Website para sa rehistrasyon: https://reurl.cc/NaoYjk
 

發布日期

2019-12-19