Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Digital Household Registration sa Lungsod ng Taipei (7-11)

Digital Household Registration sa Lungsod ng Taipei – 5 minuto lamang para sa aplikasyon ng impormasyon sa rehistrasyon ng household sa Lungsod ng Taipei!
Link sa video: https://www.youtube.com/watch?v=EWbA6YXIw4A

Petsa ng Pagpapahayag

2022-07-28