Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Ministro ng Labor, Workforce Development Agency, Sentro ng Ebalwasyon sa Kakayahan, 2021.1/5-1/14 nagsagawa ng “2020 Unang Batch Pagrehistro sa Ebalwasyon ng Kakayahan ng Technician sa Buong Bansa” (12-6)

Simula sa ikalawang batch sa Taon 2021, mga dayuhang manggagawa na kwalipikado sa manual na paghihinang, argon tungsten hinang, semi-automatic hinang, ay maaaring humingi ng pagsusubok sa eksamen at paggabay sa wikang Indonesia, Vietnam, Thailand at Pilipinas (Ingles). Pumili ng isang uring wika at bibigyan ng iskedyul at takdang lugar upang makakuha ng eksamen.

Petsa ng Pagpapahayag

2020-12-29