Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Skill Evaluation Center ng Workforce Development Agency, Ministri ng Labor Abril 26 hanggang Mayo 5, 2022 tatanggap ng “Rehistrasyon para sa Ikalawang Beses ng National Technician Skills Test sa Taon 2022” (4-14)

1. Upang itaas ang antas ng propesyonal na kasanayan, isinasagawa ng Skill Evaluation Center ng Workforce Development Agency, Ministri ng Labor ang pangalawang beses ng National Technician Skills Test sa Taon 2022. Itinitinda ang polyeto ng nasyonal pagsusuri mula Abril 19 hanggang Mayo 5, 2022 at maaaring bilhin sa Family Mart, Hi-Life at OK Convenience Stores. Rehistrasyon mula Abril 26 hanggang Mayo 5. (May dalawang uring polyeto ang itinitinda sa Family Mart – nakabalot sa kulay puti ang para sa nasyonal skills test at kulay kayumanggi ang supot papel para sa pagsusubok sa certification skills test. Tingnan nang mabuti kapag bibili.) Ang mga grupong rehistrasyon, mag-aaral mula Tsina, nag-aaral habang dumadalaw sa kamag-anak at mag-eeksamen sa manual welding, gas tungsten arc welding, semi-automatic welding ay limitado sa pagrehistro sa koreo. Bukod sa kanila, ang lahat ng iba pang kategorya ay maaaring magrehistro sa koreo o sa online. Kapag ipapadala sa koreo, dapat ipadala sa registered mail, home delivery o parcel sa loob ng nakatakdang panahon at ibabase ayon sa tatak ng pagpapadala. Hindi tatanggapin kapag lampas na sa oras.
 
2.       Ang opisinang tumatanggap ng rehistrasyon ay ang “Testing Center for Technological and Vocational Education” (No. 123-5, Sec. 3, Dashueh Road, Lungsod ng Douliu, Yunlin County), telepono sa pagtatanong sa rehistrasyon 0800-360800.
 
3.       Ang pagsusuring pagsulat ay nakatakdang gawin sa Hulyo 10, 2022. Dahil sa epidemya, isipin mabuti bago magparehistro kung may mga inaalala sa sariling kalusugan. Mungkahing umiwas sumali sa aktibidad ang mga taong may chronic na sakit, nagdadalantao, may seryosong mental at pisikal na disabilidad. Para sa iba pang kaugnay na impormasyon, maaaring tingnan sa pinakabagong balita sa website ng Skills Evaluation Center. Antabayanan ang pinakabagong abiso at maaaring magbago sa anumang oras depende sa kalagayan ng epidemya. 

Petsa ng Pagpapahayag

2022-05-03