尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Pinakahuling ulat

Ministro ng Interior 2017.5.26 Pagbabago sa 「Mahalagang Puntos sa Pagsusuri sa Pagpapawalang-bisa ng Pagkamamamayan」(7-6)


Ayon sa 【Taiwan Interior Household Order No. 1061201017】 anunsyo sa probisyon tulad nang sa kalakip