Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Digital Buhay, Halinang Mag-aral – Pagkuha ng Sertipikasyon sa EXCEL-TQC (1-1)

Upang mapahusay ang basic kakayahan ng bagong imigrante sa paggawa ng dokumento sa kompyuter, isinasagawa ng Eden Social Welfare Foundation ang “Digital Buhay, Halinang Mag-aral – Pagkuha ng Sertipikasyon sa EXCEL-TQC”. Iniimbitahan ang bagong imigranteng interesado sa pag-aaral sa kompyuter, linangin ang kakayahan sa paggamit ng EXCEL sa pamamagitan ng propesyonal na pagtuturo ng kurso at ihikayat ang mag-aaral na sumali sa pagsusuri sa pagkuha ng TQC sertipikasyon at madagdagan ang kakayahan sa paggawa ng dokumento sa trabaho sa darating na panahon. 


Nakatakdang isagawa ang “Digital Buhay, Halinang Mag-aral – Pagkuha ng Sertipikasyon sa EXCEL-TQC” sa bawat Sabado sa Marso 2 hanggang Hunyo 29, 2024. Tingnan ang kalakip para sa kaugnay na impormasyon, petsa, oras at lugar ng pag-aaral.


Para sa nais magparehistro o kaugnay na tanong sa pag-aaral, maaaring tumawag sa Sentro, telepono: 2230-0339, fax: 2230-0559, Coordinator: Social Worker Su.


Petsa ng Pagpapahayag

2024-01-19