尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Pinakahuling ulat

Community Center para sa mga Bagong Imigrante sa Distritong Timog ng Lunsod ng (3-12)

Taipei Training para sa mga Boluntaryo
Kasama sa pag-aaral ang pagsaliksik sa magkakaibang kultura sa pamamagitan ng paglalaro, pagpili ng nababagay na tabletop game, mga paraan ng pagsagawa ng aktibidad at kung paano haharapin ang negatibong emosyon at kilos ng mga taong kasali.
Para sa mga detalye, maaaring tumawag sa 02-29312166 ext. 12,https://goo.gl/forms/8T7h2mG4tVzbAiJ72

Art editor Img

Art editor Img

Art editor Img