尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Pinakahuling ulat

Foundation for International Exchange and Cultural Development nagsasagawa ng pakikipagpanayam “Bagong Imigrante at Taiwan” (9-5)

Inimbitahan sa pakikipagpanayam ngayong Setyembre hanggang Nobyembre ang mga bagong imigrante mula sa Timog Silangang Asya at Timog Asya at mga taong naririto sa Taiwan upang mag-aral , magtrabaho o upang gumawa ng pagsasaliksik dito, na maibahagi nila ang kanilang mga karanasan at ang kuwento ng kanilang buhay bilang bagong imigrante o manggagawa rito sa Taiwan.
 
2019/9/27(Biyernes) 14:00-16:00
No. 1, Tien Xiang Road, Distrito ng Zhongshan, Lungsod ng Taipei

https://reurl.cc/EOYok
 

發布日期

2019-09-06