Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Paglalakbay Island-hopping sa Hunyo – Multikulturang Aktibidad sa Shilin New Immigrants’ Hall (6-3)

Masayang maglaro, maglakbay island-hopping
Hindi makikipagsiksikan, hindi mapapagod, hindi makikipila
Kunwaring mag-aabroad, mamasyal, maglaro, masayang damdamin
Halina at magkasamang lumakbay sa Pilipinas at sa Indonesia
Petsa: 2022.06.25 (Sabado)
Lugar: Shilin New Immigrants’ Hall – Multikulturang Silid 2
Website para sa rehistrasyon:  https://reurl.cc/QLa1K0
Umaga: Pagbabahagi ng Kulturang Filipino + Mga Salitang Ginagamit sa Paglalakbay + Pagturo ng Kanta
Hapon: Pagbabahagi ng Kultura ng Indonesia + Mga Salitang Ginagamit sa Paglalakbay + Pagturo ng Kanta
Para sa tanong, maaaring tumawag sa: 2504-8088 ext. 23
Nababagay na sumali: Publiko, may edad na 20 taon gulang at higit pa
Ang sumali sa buong aktibidad ay mabibigyan ng isang regalo.


Petsa ng Pagpapahayag

2022-06-10