Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Tzu Chi Unibersidad ng Agham at Teknolohiya nagtatawag ng bagong imigranteng mag-aaral sa 4-taon kursong Nursing sa Taon 2021! (4-7)

Kaunahang pagkakataon na nagtatawag ang Tzu Chi Unibersidad ng Agham at Teknolohiya ng 50 bagong imigranteng mag-aaral para sa 4-taon kursong Nursing. Upang mapanatag ang loob sa pag-aaral ng mga anak ng bagong imigrante, ang unibersidad ang magbibigay ng panggastos sa miscellaneous fees, pambayad sa pagkain at tirahan, mga aklat at uniporme. Magkakaroon pa ng $3,000 – 5,000 na allowance bawat buwan ang mag-aaral. Inaanyayahang magparehistro ang mga interesadong mag-aaral!

Petsa ng Rehistrasyon: 2021/4/19 (Lunes) 9:00 hanggang 4/30 (Biyernes) 17:00
Rehistrasyon sa website: https://linuxweb.tcust.edu.tw/Recruit/index.html

  • Kailangan magparehistro muna sa website at ipadala ang rehistrasyon form, mga dokumentong pagpapatunay at mga impormasyon para sa pagsusuri sa pamamagitan ng post office, tatak ng selyo bago o sa Abril 30, 2021 (Biyernes).

Petsa ng Pagpapahayag

2021-04-22