Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Community Center para sa mga Bagong Imigrante sa Distritong Silangan 10/23 nagsasagawa ng lekturang pagtuturo sa pagiging magulang “Nagiging Kabataan na ang mga Anak” (10-7)

Unawain ang katangian ng mga kabataan, talakayin ang mga problema sa pangangalaga at pagpapalaki sa anak. Gagawin sa online Google meet ang lektura.

Petsa: 10/23 (Sabado) 09:30-12:00
Telepono: 02-2631-7059 ext. 13, Social Worker Hong
Paliwanag sa Pagsali sa Lektura

Petsa ng Pagpapahayag

2021-10-20