尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Pinakahuling ulat

Nasyonal Taiwan Museo「Panayam sa Literatura Awards ng mga Dayuhang Manggagawa」(4-4)

Mula ngayon hanggang Setyembre, may apat na libreng seryales ng pakikipagpanayam, may mga paksang rekord ng tanawin sa komunidad ng Taiwan at Indonesia, sining ng teatro at iba pa, ngunit kailangang bumili ng tiket sa pagpasok sa museo.
https://bit.ly/2GsSr1s
Telepono: 02-23833299 ext. 462
Email:hwyuan@ntm.gov.tw

移民工文學獎講座

移民工文學獎講座