尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Pinakahuling ulat

Ministro ng Interior 2017.6.3 Anunsyo sa 「Pamantayan sa Basic Kakayahan sa Wika at Basic Kaalaman sa mga Karapatan at Obligasyon ng Isang Mamamayan sa Pagkuha ng Naturalisasyon」(7-5)


Ayon sa 【Taiwan Interior Household Order No. 1061201720】 anunsyo sa probisyon tulad nang sa kalakip.