Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Proyekto “Pagdagdag ng Halaga sa Kalusugan” pangangalaga sa kalusugan ng adulto sa Lungsod ng Taipei, nagdudulot sa mga mamamayan ng Lungsod may edad 40 – 64 taon ng eksaminasyon sa kalusugan 1 beses sa bawat tatlong taon! (4-11)

Sa mga minamahal na mamamayan ng lungsod, nakapagpagawa ka na ba ng medikal eksaminasyon ngayong taon? Sa lahat ng mamamayang 40 – 64 taon gulang, maaaring gumawa ng eksaminasyon sa kalusugan para sa adulto isang beses sa bawat 3 taon. Sa mamamayang 45 – 79 taon gulang, isang beses sa buong buhay na screening para Hepatitis B at C. Para sa mga kwalipikadong mamamayan, dalhin ang Health Card sa mga nakatalagang medikal institusyon para sa eksaminasyon sa kalusugan ng adulto. Para sa iba pang tanong, makipag-ugnayan sa Kagawaran ng Kalusugan sa Lungsod ng Taipei o sa Health Service Center sa 12 distrito!
 
Proyekto “Pagdagdag ng Halaga sa Kalusugan” pangangalaga sa kalusugan ng adulto ng Kagawaran ng Kalusugan sa Lungsod ng Taipei: https://reurl.cc/dVl3j2

Petsa ng Pagpapahayag

2021-04-26