尚未定義

Employment Services Office ng Lungsod ng Taipei magsasagawa ng aktibidad Abril 10, 2020 (Biyernes) “Pagpapakilala sa mga Serbisyo sa Paghahanap ng Trabaho at Ebalwasyon sa Sariling Kakayahan sa Trabaho”, “ Pamamaraan sa Pag-interbyu sa Trabaho”at “Pagranas sa Trabaho at Pagbabahagi ng mga Karanasan”(3-11)

Inimbitahan ang tagapaglektura ng industriyang pagkain sa chain store upang magpaliwanag sa mga bagong imigrante ng ukol sa kapaligiran at trabaho, kalinisan sa pagkain, pananamit at iba pang bagay. May serbisyong pangangalaga sa mga bata sa nasabing araw ng aktibidad at may pagtatanggap ng aplikasyon sa trabaho pagkatapos ng aktibidad!
 
Petsa: Abril 10, 2020 (Biyernes) 09:00-13:30
Lugar: No. 231 Nong-an St., Distrito ng Zhongshan
Telepono: 02-23085231 ext. 712

發布日期

2020-03-23