Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Napapalapit ang Damdamin (9-4)

1.  Sa pagtanggap ng Eden Social Welfare Foundation ng “2022 Lungsod ng Taipei Grupong Suporta sa Bagong Imigrante” ng Kagawaran ng Kalusugan sa Lungsod ng Taipei, isasagawa ang aktibidad mula Setyembre hanggang Nobyembre, magbibigay ng mga impormasyon tungkol sa pangangalaga at kalusugan ng bata, pag-iwas at paggamot sa COVID-19, mga hakbang sa kapakanang panlipunan at pangunahan ang magulang sa pagkilala ng proseso ng pag-unlad ng katawan at isip ng bata, at mga paraan ng paggabay sa pagbabasa ng aklat. Sa pamamagitan ng nakakawili at propesyonal na pag-aaral, iudyok ang pag-unlad ng utak, pananalita at dagdagan ang kakayahang pag-unawa ng bata. Hinihikayat ang mga bagong imigrante at pamilya na makilahok sa mga pampamilyang edukasyong aktibidad upang mailinang ang kasanayang pagbabasa at kusang pag-aaral ng bata at upang mapalapit ang damdamin ng mag-anak.
2.  Sa pagtatapos ng pag-aaral, magbibigay ng katunayan ng bilang ng oras ng pag-aaral na magagamit sa pag-apply ng bagong imigrante ng naturalisasyon (pamantayan ng basic kakayahan sa wika at basic pagkilala sa karapatan at obligasyon ng mamamayan).
3.  Isasagawa ang pag-aaral ng “Grupo ng Bagong Imigranteng Pamilya na Magkakasamang Nagbabasa at Napapalapit ang Damdamin” mula Setyembre 24, 2022 hanggang Nobyembre 19, 2022, 14:00-16:00 bawat Sabado. Sa pinakahuling araw ng pag-aaral, Nobyembre 19, ang oras ay 14:00-17:00. Isasagawa ang pag-aaral sa Sentro ng Pagsisilbi sa Bagong Imigranteng Kababaihan at Pamilya sa Lungsod ng Taipei (7F, No. 21, Sec. 1, Dihua St., Distrito ng Datong, Lungsod ng Taipei).
4.  Para sa rehistrasyon o sa kaugnay na tanong, tumawag sa telepono: 2230-0339, Social Worker Su.

Petsa ng Pagpapahayag

2022-09-14