Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Pansamantalang ipagliliban ang pagsimula ng 5/24-9/9 “Taon 2021 Pag-aaral ng Pagluluto at Baking para sa Bagong Imigrante” at 6/3-7/15 “Taon 2021 Pag-aaral sa Pagsasanay sa Kabuhayan at Nail Art para sa Bagong Imigrante” na isinasagawa ng Opisina ng Distrito ng Songshan (5-9)

Bilang pagtugon sa mga hakbang ng Pamahalaan sa pagpigil ng epidemya, pansamantalang ipagliliban ang pagsimula ng “Taon 2021 Pag-aaral ng Pagluluto at Baking para sa Bagong Imigrante” na dating nakatakda sa Mayo 24 – Setyembre 9 at ang “Taon 2021 Pag-aaral sa Pagsasanay sa Kabuhayan at Nail Art para sa Bagong Imigrante” na dating nakatakda sa Hunyo 3 – Hulyo 15. Ang dalawang klaseng ito ay pagsasagawa ng Opisina ng Distrito ng Songshan. I-aanunsyo ulit ang petsa ng pagsimula ng klase depende sa sitwasyon ng pandemya. Tatawagan at bibigyan ng abiso ang mga nakarehistrong mag-aaral.
 
Para sa mga tanong, maaaring tawagan ang Opisina ng Distrito ng Songshan sa Lungsod ng Taipei, telepono (02)87878787 ext. 736, Miss Chen.
 

Petsa ng Pagpapahayag

2021-05-19