Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Pagpapakilala sa Doktor para sa Imigranteng Pamilya sa Taipei City Hospital (12-2)

Sino ang pagsisilbihan: Dayuhang manggagawa sa Lungsod ng Taipei
Paano mag-apply: Kumuha ng appointment sa Family Medicine Department sa ospital (Kapag kinakailangan ang tulong ng tagasalin, tumawag sa (02)2555-3000 ext. 2178) 

Gastos:
(1) Gastos ayon sa health insurance
(2) Kapag may suliranin sa gastusin, maaaring magbigay ng tulong ang Taipei City Hospital. Hanapin ang Social Work Section sa ospital.

Kapag may nais na isangguni ang alin mang opisina o grupo, maaaring tumawag sa hotline ng Taipei City Hospital Health Promotion and Management Center:
 (02)2555-3000 ext. 2252

Petsa ng Pagpapahayag

2021-12-13