Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Nagbibigay ang Ministri ng Interior ng mga kaugnay na impormasyon upang madagdagan ang kaalaman at mabigyan ng babala ang mamamayan dahil kamakailan, may mga mamamayang nalokong pumunta sa ibang bansa, naging sanhi ng pinsala sa ari-arian at panganib sa kalayaan at kaligtasan ng tao. (9-2)

Nagbibigay ang Ministri ng Interior ng mga kaugnay na impormasyon upang madagdagan ang kaalaman at mabigyan ng babala ang mamamayan dahil kamakailan, may mga mamamayang nalokong pumunta sa ibang bansa, naging sanhi ng pinsala sa ari-arian at panganib sa kalayaan at kaligtasan ng tao. 

Pagpapalaganap ng Dapat Pag-ingatan sa Paghahanap ng Trabaho sa Ibayong Bansa
https://mofa.gov.tw/Theme.aspx?n=3915&sms=69&s=136

IFINetwork (Impormasyon Network sa Pagpapalago at Pag-unlad ng Bagong Imigrante)
https://ifi.immigration.gov.tw/wSite/mp?mp=1

Opisyal Website ng Nasyonal Imigrasyon Ahensya
https://www.immigration.gov.tw

Petsa ng Pagpapahayag

2022-09-06