尚未定義

Halina’t sumali! “Ika-12 Taon Paligsahan sa Pagsusulat: Pagmamahal, Walang Pagkakaiba sa Bansa”. Huling araw ng pagsumite ng lahok: Disyembre 31! (11-3)

Gamitin ang mga salita sa pagsusulat ng kuwento ng mga manggagawa, bagong imigrante o dayuhang mag-aaral na nakihalubilo sa pamumuhay sa Taiwan! Para sa mga detalye, tingnan ang www.kanglin.com.tw/web/news06.php
 
 
 
照片

發布日期

2019-11-01