Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

“Lektura sa Masayang Buhay ng Pamilya” (12-3)

Paanyayang sumali sa mga libreng lektura sa Youth Development and Family Education Center sa Lungsod ng Taipei tuwing Sabado:

Enero 14: Ako ay isang Lalaki – Kuwento ng ibang Kasarian

Pebrero 11: Masayang Magbasa ng Kuwentong-aklat kasama ang Pamilya

Marso 11: Ano ang dapat gawin ng Digital Magulang? 3C Bagong Kaisipan sa Pagtuturo

Para sa rehistrasyon, tingnan at magtanong sa ( https://ydfe.gov.taipei/ )


Petsa ng Pagpapahayag

2022-12-15