Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Upang sumunod sa mga hakbang sa pag-iwas ng sakit na ipinahayag ng Sentral Awtoridad, gagamit ng facemask ang lahat ng mamamayang papasok sa City Hall ng Lungsod ng Taipei simula Agosto 6.(8-1)

Sa pagsunod sa anunsyo Agosto 5 ng Central Epidemic Command Center (CECC) sa paggamit ng facemask sa 8 major lugar, bilang proteksyon sa kalusugan ng mga nagtratrabaho sa City Hall at kalusugan ng publikong pumupunta sa City Hall, muling sisimulan Agosto 6 ang paggamit ng facemask sa lahat ng taong papasok sa Administratibong Gusali ng Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei bilang karagdagang paraan sa pag-iwas sa sakit. Pagbabawalang pumasok ang sinumang walang gamit na facemask.
 
  
    Ipinahayag ng Public Management Center ng Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei, dahil nadagdagan ang positibong kaso ng Covid-19 na nagmula sa ibang bansa, nag-anunsyo ang CECC Agosto 5 na dapat gumamit ng facemask sa 8 lugar: medikal pasilidad, pampublikong sasakyan, pamilihan, paaralan at silid-aralan, lugar ng pagtatanghal, lugar ng libangan, malakihang aktibidad at iba pa. Upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga nagtratrabaho sa City Hall at kalusugan ng publikong pumupunta sa City Hall, muling sisimulan Agosto 6 ang pagpapatupad ng paggamit ng facemask sa lahat ng taong papasok sa Administratibong Gusali ng Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei. Pagbabawalang pumasok ang sinumang walang gamit na facemask. Dapat gumamit ng facemask ang mamamayang papasok sa City Hall upang maprotektahan ang sariling kalusugan.
 
 
  
    Muling ipapatupad mula Agosto 6 ang paggamit ng facemask sa lahat ng taong papasok sa Administratibong Gusali ng Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei. Pagbabawalang pumasok ang sinumang walang gamit na facemask. Isinaad ng Public Management Center ng Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei, pinapakiusapang sumunod ang lahat ng mamamayan sa mga hakbang sa pag-iwas sa sakit. Gumamit ng facemask sa nabanggit na 8 lugar. Madalas hugasan ang kamay upang mapanatili ang sariling kalusugan.