Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Enero 9-24, nanatili ang Level 2 alert sa pandemya at may pagsasaayos sa kaugnay na tuntunin. Mangyaring makibagay sa mga hakbang sa pag-iwas sa epidemya. (C/1-1)

Bilang tugon sa pagbanta ng bagong Omicron variant at matapos ang ebalwasyon ng Central Epidemic Command Center (CECC) at ng mga kaugnay na kawanihan, ipinahayag ngayong araw (9) na mananatili ang epidemic alert standard sa Level 2 mula Enero 9 hanggang Enero 24, at nasa ibaba ang mga pagbabago o pagpapanatili ng mga kaugnay na hakbang:

1. Pinapahigpit ang tuntunin sa paggamit ng facemask. Bukod sa sumusunod na kakaibang sitwasyon, dapat gamitin ang facemask sa lahat ng panahon:
(1) Dapat gumamit ng facemask habang nag-ehersisyo, kumakanta, nagpapakuha ng litrato at nagli-live broadcast, nag-recording, emcee, nagpapahayag, gumagawa ng talumpati, nagtuturo at mga iba pang trabaho o aktibidad na nagsasalita at nagpapalitrato.
(2) Maaaring hindi gumamit ng facemask sa mga susunod na lugar ngunit dapat laging may nakahandang facemask. Dapat pa ring gumamit ng facemask kapag may naramdamang kaugnay na sintomas o kapag hindi mapanatili ang ligtas na agwat sa ibang tao:
a. Mga trabaho sa agrikultura, pangangahoy, pangangalaga sa isda at hayop sa malawak na lugar (tulad ng bukid, palaisdaan, gubat).
b. Mga aktibidad sa bundok (kasama ang amusement park sa may gubat) at sa dagat.
c. Mga aktibidad sa lugar na madaling mabasa ang facemask tulad ng hot/cold spring, spa, pasilidad sa water therapy, sauna, steam room at aktibidad sa tubig.
(3) Maaaring magtanggal ng facemask kapag may pangangailangang kumain at uminom.
(4) Maaaring pansamantalang magtanggal ng facemask sa mga lugar o aktibidad na itinakda ng CECC o ng namamahalang opisina (tulad ng pagtatanghal ng sining / drama / broadcast sa telebisyon at kapag nagpapalitrato, nagtatanghal, may paligsahan sa ehersisyo) kung umaalinsunod sa mga kaugnay na hakbang sa pag-iwas sa epidemya ng CECC at kaugnay na kawanihan.

2. Dapat ipatupad sa mga pampublikong lugar (kasama ang transportasyon) at lugar ng negosyo: sistemang pagrehistro ng pangalan, pagkuha ng temperatura ng katawan, dagdagan ang paglinis at pagdisimpekta sa kapaligiran, pamamahala sa kalusugan ng mga kawani, at may agarang pagtugon at aksyon sa pangyayaring may nagpositibo sa sakit.

3. Pagkontrol sa daloy ng tao sa pamilihan, supermarket: Dapat mayroong hindi bababa sa 1.5 metro (2.25 sq.m.) na espasyo bawat tao sa loob ng gusali, at 1 metro (1 sq.m.) na espasyo bawat tao sa labas ng gusali. Hindi maaaring magpasubok at magpatikim ng pagkain.

4. Mga lugar na kainan: Ipatupad ang sistemang pagkuha ng tunay na pangalan at contact, kunin ang temperatura ng katawan, magbigay ng kagamitan sa paghugas ng kamay at pagdisimpekta. Hindi maaaring umikot sa mga mesa at magtagay ng alak o inumin sa mga handaan.

Ayon sa kalagayan ng epidemya sa lokal bansa at sa ibang bansa at sa kalagayan ng pagpapatupad, maaaring baguhin at ayusin ng CECC ang mga hakbang sa pag-iwas sa epidemya, higpitan ang pagsusuri sa mga hangganan ng bansa. Ipinapaalala sa publiko na dapat ipatupad ang mga hakbang sa pagprotekta sa sarili, kusang sumunod sa mga tuntunin sa pag-iwas sa epidemya upang mapangalagaan ang kalidad ng kabuhayan at pag-iwas sa sakit.