尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Download ng mga form

Mga Pangunahing Ahensiya sa ilalim ng Lupon ng Pagpapayo para sa mga Pamamaraan ng Pangangalaga sa Bagong Imigrante ng Pamahalaan ng Siyudad ng Taipei