尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Download ng mga form

Flow Chart ng Pagpaparehistro ng Samabahayan (Ingles) para sa mga banyaga na ikinasal sa mga lokal na mamamayan upang mag-apply para sa naturalisasyon sa Republika ng Tsina