臺北市新移民專區網站菲律賓文版-2017 Pagtatanghal ng Bunga ng Pagtatahi ng mga Retasong Tela para sa mga Bagong Imigrante
尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

2017 Pagtatanghal ng Bunga ng Pagtatahi ng mga Retasong Tela para sa mga Bagong Imigrante